Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Rezonanca” në Prizren hap konkursin për regjistrim të nxënësve në 4 drejtime

Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Rezonanca” në Prizren hap konkursin për regjistrim të nxënësve në 4 drejtime shëndetësore:

-Teknik i Dhëmbëve
-Infermier i Përgjithshëm
-Teknik i Farmacisë
-Teknik i Fizioterapisë

Konkurs për regjistrimin e hershëm të nxënësve për vitin shkollor 2020/2021.

Regjistimi nis prej datës 20.07.2020 në Rr. Gazmend Zajimi, Prizren, regjityrimi mund të kryhete dhe online duke kikuar në këtë link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEM0ncFUPM8Yv6V8_XWbD4guqKaUHluT_MqDR1D5PFY2X6og/viewform?fbclid=IwAR091PLzsqOuQ9TdnrUNv33XIBMeOhpBpnCam2ic76By_k2oCOpzy6_HnJE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *