NDËRTONI SHTËPINË ME ÇELËSA NË DORË, ME PIKA DESIGN

E dëshmuar në fushën e projektimit dhe ndërtimit Pika Design me kushte ideale ofron ndërtimin e shtëpisë me çelësa në dorë.

Në ofertë përfshihen:

Projektimi dhe mbikëqyrja,

Ndërtimi i vrazhdë,

Izolimi i shtëpisë,

Dyer dhe Dritare,

Instalimi elektrik,

Instalimi i ujësjellësit&ngrohjes,

Suvatimi i shtëpisë,

Pllaka keramike,

Laminat ose parket.

Pika Design projekton të gjitha llojet e objekteve sipas kërkesave tuaja duke e shndërruar ëndrrën në realitet. Stafi  profesional janë garantues për projektimin e kërkesës tuaj.

Pika Design Ndërton vizionet tuaja duke  krijuar realitetin. Teknologjia e përsosur dhe stafi profesional janë garantues për kualitetin e ndërtimit që e ofron Pika Design.

Mbikqyrja realizohet nga stafi i përgatitur profesionalisht. Realizimi i objekteve sipas projektit kryesor dhe planit dinamik të ndërtimit të paraparë janë primare për ne.

Pika Design sizajnon të gjitha llojet e objekteve sipas kërkesave tuaja duke  krijuar ëndrrën në realitet. Stafi  profesional janë garantues për projektimin dhe dizajnimin e kërkesës tuaj.

Përvoja e gjatë në punë dhe njohuritë e zgjeruara në lëmin e projektimit dhe ndërtimit janë baza mbi të cilën Pika Deisgn ofron këshillat profesionale.

Legalizimi realizohet nga stafi i përgatitur profesionalisht. Legalizimi i objekteve bëhet sipas projektit kryesor dhe planit urbanistik të ndërtimit.

Për më shumë informacione http://pikadesign.biz/

Ose në numrin e telefonit 049888281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *