Më në fund Prizreni ka Teatër profesionist por ka edhe aktorë të punësuar profesionist të Teatrit.

Më në fund Prizreni ka Teatër proefsionistë por ka edhe aktorë profesionistë të Teatrit.

Komuna e Prizrenit njofton se pas përfundimit të procedurës së audicionit për përzgjedhjen e 11 aktorëve të teatrit të prizrenit “Bekim Fehmiu”, sipas konkursit të datës. 15.05.2020. këta janë kandidatët e përzgjedhur sipas vendimit të Komisionit:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *