Mbeturinat në tri pamje, në brendi të qytetit të Prizrenit

Fotografia e parë është saksia e betonit afër shtatores së Remzi Ademajt përball postës. Më shumë se lule ka mbeturina, që si tërësi e japin një pamje hiq të mirë.

Fotografia e dytë është rrjedha e Lumbardhit përballë Lidhjes së Prizrenit. Uji i ka nxjerrë mbeturinat në bar dhe aty kanë mbet.

Fotoja e tretë është burimi në rrënjët e Rrapit shekullor. Mbi ujë në burim janë fletët e vjeshtës, ndërsa ka edhe plastikë. Nuk i ka pastruar askush.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *