Ja kur pritet të hapen aeroportet në të gjithë botën

Pas dhjetëditëshit të parë të qershorit pritet të hapen edhe fluturimet. Këto janë datat e parashikuara për rihapjen e aerporteve në gjithë botën (informacion paraprak e jo zyrtar)!

1. Lebanon  July 15, 2020

2. Bahrain  June 10, 2020

3. Qatar June 10, 2020

4. Jordan  July 15, 2020

5. Iraq  (Air Corridor) August 1, 2020

6. Iran  August 1

7. Egypt  August 1

8. Saudi Arabia August 1, 2020

9. Tunisia August 1

10. Baghdad first of August month

11. Japan June 15, 2020

12. Northern Macedonia  June 15, 2020

13. Lithuania  June 15, 2020

14. Hungary  June 15, 2020

15. Poland  June 15, 2020

16. Romania June 15, 2020

17. Serbia June 15, 2020

18. Netherlands June 20, 2020

19. Kazakhstan June 20, 2020

20. Albania June 22, 2020

21. Bosnia and Herzegovina June 22, 2020

22. Denmark June 22, 2020

23. Estonia June 22, 2020

24. Finland June 22, 2020

25. South Korea June 22, 2020

26. Ireland June 22, 2020

27. Kyrgyzstan June 22, 2020

28. Latvia June 22, 2020

29. Norway June 22, 2020

30. Slovakia June 22, 2020

31. Australia July 1, 2020

32. Belgium July 1, 2020

33. Belarus July 1, 2020

34. China (Beijing only) July 1, 2020

35. Sweden July 1, 2020

36. Canada July 1, 2020

37. Colombia July 1, 2020

38. Kosovo July 1, 2020

39. Malaysia July 1, 2020

40. Moldova July 1, 2020

41. Uzbekistan July 1, 2020

42. Republic of Taiwan July 1, 2020

43. Turkmenistan July 1, 2020

44. Ukraine July 1, 2020

45. Indonesia July 10, 2020

46. India July 10, 2020

47. Pakistan  July 10, 2020

48. Algeria July 15, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *