Furnizimi nga Kompanitë serioze evropiane garant i cilësisë së karburantit në EL Petrol

E themeluar në vitin 2007 me një pikë karburanti, sot EL Petrol shtrihet në pikat kyçe të qytetit të Prizrenit. Përveç karburantit cilësor në të gjitha pikat e EL Petrol ofrohet larja e automjetit tuaj, ndërsa në ambiente të ngrohta El Petrol ofrohen pije freskuese, kafe dhe ushqime. EL Petrol ka hapur edhe pikën e servizimit të të gjitha automjeteve dhe kamionëve të të gjitha llojeve. El Petrol gjithashtu bënë transportin e mallrave nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.

El Petrol po shtrihet edhe përtej kufijve të Komunës së Prizrenit.

Pika e pestë e karburantit  është hapur në Brezne të Opojës.

El Petrol ofron karburante me cilësi të standardeve evropiane, dhe garant e cilësisë janë  Kompani serioze evropiane, nga të cilat bëhen furnizimet.

Në të gjitha pikat gjithashtu konsumatorët mund të furnizohen edhe me gaz cilësor.

El Petrol në tri pikat kryesore Në rrugën Tirana, në Arbanë dhe në Rrugën për në Kukës përveç me furnizim të karburantit në ambiente të ngrohta ju ofron pije, kafe dhe ushqime tradicionale, e specialitete.

Në të gjitha pikat për furnizim me karburant ne autolarje mund ta pastroni automobilin tuaj.

El Petrol ka nisur aktivitetin edhe me autoservisin ku bëhet servisimi I të gjitha automjeteve dhe kamionëve të të gjitha llojeve.

Mjeshtër cilësor do të përkujdesen për automobilin tuaj në Auto servisin EL Petrol që ndodhet në Rrugën Prizren Kukës.

Mjeshtri kryesor Muhamet Demollari, thotë se Autoservisi “El petrol” për servizim gjeneral të motorit jep garancion njëvjeçar.

“Garantojmë për cilësinë e servizimit të automjetit” tha ai.

El Petrol gjithashtu bënë transportin e mallrave nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.

El Petrol me shërbime profesionale ju garanton cilësi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *