Fjalë të Urta:“ Durimi është çelësi i parajsës”

  1. E shkuara nuk është e vdekur – James H. Mulhern
  • Historitë i bëjnë njerëzit e urtë – Francis Becon
  • Historia e botës, pra është historia e njerëzve të mëdhenjë – Thomas Carlyle
  • Gjithë e vërteta vjen nga shpirti i shenjtë – Thomas Aquinas
  • Çdo gjë që ndodhë, ka një shkak – Emanuel Kant
  • Të jesh ai që je – Frederith Nichtze
  • Kush argumenton shumë,  nuk argumenton asgjë – Proverb Latin
  • Durimi është çelësi i parajsës – Proverb anonym
  • Të jesh apo most ë jesh, kjo është çështja – Ulliam Shekspir
  1. Nuk ka rëndësi sa jemi të mençur, por si jemi të mençur -Houard Garnder

Zgjodhi: ARI UKIMERI (MA.SC. PEDAGOGE)

PRILL 2020 – PRIZREN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *