Edukimi mediatik i të rinjve ose mbrojtja nga lajmi i rrejshëm, dezinformata dhe keqinformimi (video)

Këndi amerikan i Bibliotekës në Prizren, ka realizuar projektin për vetëdijësimin e të rinjve dhe qytetarëve lidhur me edukimin mediatik, me theks në mbrojtjen nga lajmi i rrejshëm, dezinformata dhe keqinformimi.

Janë mbajtur disa ligjërata me të rinjtë

Projekt i mbështetur nga Ambasada Amerikane, për vetëdijesimin e te rinjve dhe qytetarëve lidhur me edukimin mediatik, si lajmi i rrejshëm,dezinformata dhe keqinformimi.

Projekti është zhvilluar në shkollat e mesme të Prizrenit.

Gazetarët Myrvete Axhami, Fisnik Minci dhe Valbona Musliu kanë ndarë me të rinjë njohuritë dhe përvojat e tyre në këtë temë të rëndësishme.

Në fund është realizuar një material  me mesazhe vetëdijesuese disa gazetarëve prizrenas./prizrenisot.com/

Edukimi Mediatik

Projekt i mbështetur nga Ambasada Amerikane, per vetëdijesimin e te rinjve dhe qytetarëve lidhur me edukimin mediatik, si lajmi i rrejshëm,dezinformata dhe keqinformimi.Projekti është zhvilluar në shkollat e mesme të Prizrenit si dhe në fund kane dhëne mesazh vetëdijesues disa gazetarë.

Posted by Prizreni Sot on Monday, May 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *