Drejtori i DUPH Beni Kizolli mban mbledhje me stafin e drejtorisë

Drejtori i ri i Drejtorisë së Urbaizmit dhe Planifikimit Hapësinor, Beni Kizolli, përmes faqes së tij në Facebook nofton për mbledhjen me stafine  drejtorisë.

Njoftimi i plotë:

Sot me 01 korrik si DUPH e mbajtëm mbledhjen e parë me këtë rend dite, REND DITE:

1. Risistematizimi i punës në Sektorin e Urbanizmit,

2. Plotësimet në ËEB faqe

3. Gjendja dhe aktivitet e Stafit të Legalizimit

4. Harta Zonale

5. Projektet Kapitale – të përfunduarat gjatë vitit 2020, ato në proces dhe të parealizuarit,

6. Analiza e ‘Rekomandimeve te Kryesuesit të Kuvendit të Prizrenit’ dhe

7. Orari i reduktuar.

Njëherit i falënderohem stafit për punën dhe shërbimin e tyre profesional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *